Gabinet Optometrii

SPECJALISTYCZNY GABINET OPTOMETRII

prowadzony przez:

mgr Piotr Przywecki – optometrysta dyplomowany
Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Wydział Fizyki, Specjalność – Optometria
Członek Polskiego Towarzystwa Optometrii oraz Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych
Numer Optometrysty: NO04207

* profesjonalne badanie wad wzroku
* dobór korekcji okularowej
* badanie 3D OCT
* dobór soczewek kontaktowych miękkich i twardych - wszystkich typów
( także do korekcji wysokich wad wzroku, astygmatyzmu, soczewki progresywne, przy stożku rogówki )
* topografia rogówki
* badanie widzenia obuocznego
* dobór korekcji pryzmatycznej w zaburzeniach widzenia obuocznego
* terapia widzenia ( VT )

Wspólnie ze Specjalistą chorób Oczu oraz Ortoptystą prowadzimy Gabinet Leczenia Zeza i Niedowidzenia

Rejestracja pacjentów:
tel.: 41 330 38 78 – Gabinet optometrii - Kielce
tel.: 41 275 52 00 – Gabinet optometrii - Starachowice

OPTOMETRIA
(gr. optos = widziany, metreo = mierzenie)
Optometria to dziedzina wiedzy stosowanej, której głównym przedmiotem zainteresowania jest proces widzenia, a szczególnie wszystko to, co służy ochronie, usprawnieniu, zachowaniu i rozwojowi tego procesu.

OPTOMETRYSTA
Zgodnie z międzynarodową definicja przyjętą w 1993r. przez Międzynarodowe Porozumienie Optometryczne i Optyczne:
"optometrysta to autonomiczny, nauczany i regulowany zawód należący do systemu ochrony zdrowia, a osoba wykonująca ten zawód praktykuje w zakresie badania refrakcji i zaopatrzenie w pomoce wzrokowe, a także diagnozowanie i właściwe postępowanie w przypadku choroby oczu oraz rehabilitacji układu wzrokowego"
Ta definicja jest ogólną dla optometrii na świecie, a szczegółowy zakres czynności określany jest w poszczególnych krajach w zależności od sytuacji prawnej.
W Polsce zakres czynności jest zdefiniowany poprzez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Dziennik Ustaw z 2014 roku poz. 1145. Klasyfikacja zawodów i specjalności – 229501
Zgodnie z klasyfikacją grupę 2 stanowią specjaliści. Wymaga się od nich wykształcenia wyższego.

Zapraszamy na pełne badanie optometryczne do naszych gabinetów. .: Kielce :. .: Starachowice :.

Badanie OCT Starachowice

_DSC2774_01

gabinetP_panorama_01