GABINET LECZENIA ZEZA I NIEDOWIDZENIA

Gabinet tworzony jest przez wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny ochrony wzroku -specjalistę chorób oczu, optometrystę oraz ortoptystę.
Dzięki ścisłej współpracy zapewniamy naszym Pacjentom pełne leczenie i kompleksową opiekę podczas badania, terapii wzrokowej i ćwiczeń ortoptycznych.

Rejestracja pacjentów: tel.: 41 275 52 00

Ortoptyka zajmuje się badaniem zaburzeń widzenia obuocznego oraz ich leczeniem za pomocą odpowiednio dobranych ćwiczeń. Ćwiczenia ortoptyczne nie zastępują ani korekcji wady refrakcji (najczęstszych wad wzroku) ani leczenia operacyjnego, jednak w niektórych przypadkach powinny stanowić integralną część leczenia tego typu schorzeń. Leczenie ortoptyczne polega na pobudzaniu czynności wyższych ośrodków mózgowych odpowiedzialnych za wrażenia wzrokowe i ruchy gałek ocznych. Ćwiczenia te mają zatem na celu poprawę koordynacji całego procesu widzenia, na który składa się percepcja oczna, interpretacja mózgowa obrazu, ruch mięśni gałkoruchowych i kontrolujące je ośrodki mózgowe. Celem tych ćwiczeń jest reedukacja i uzyskanie widzenia obuocznego.