SPECJALISTYCZNY GABINET OPTOMETRII

prowadzony przez:

mgr Piotr Przywecki – optometrysta dyplomowany, optyk licencjonowany
Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Wydział Fizyki, Specjalność – Optometria
Członek Polskiego Towarzystwa Optometrii oraz Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych
Numer Optometrysty: NO04207

  • profesjonalne badanie wad wzroku
  • dobór korekcji okularowej
  • badanie 3D OCT
  • dobór soczewek kontaktowych miękkich i twardych – wszystkich typów
    (także do korekcji wysokich wad wzroku, astygmatyzmu, soczewki progresywne, przy stożku rogówki)
  • topografia rogówki
  • badanie widzenia obuocznego
  • dobór korekcji pryzmatycznej w zaburzeniach widzenia obuocznego
  • terapia widzenia (VT)

Wspólnie ze Specjalistą chorób Oczu oraz Ortoptystą prowadzimy Gabinet Leczenia Zeza i Niedowidzenia.

Rejestracja pacjentów:
tel.: 41 330 38 78 – Gabinet optometrii – Kielce
tel.: 48 30 707 30 – Gabinet optometrii – Radom
tel.: 41 275 52 00 – Gabinet optometrii – Starachowice

Badanie wzroku Kielce, okulista Kielce, Radom, Starachowice

OPTOMETRIA

(gr. optos = widziany, metreo = mierzenie)
Optometria to dziedzina wiedzy stosowanej, której głównym przedmiotem zainteresowania jest proces widzenia, a szczególnie wszystko to, co służy ochronie, usprawnieniu, zachowaniu i rozwojowi tego procesu.

OPTOMETRYSTA

Zgodnie z międzynarodową definicja przyjętą w 1993r. przez Międzynarodowe Porozumienie Optometryczne i Optyczne:
“optometrysta to autonomiczny, nauczany i regulowany zawód należący do systemu ochrony zdrowia, a osoba wykonująca ten zawód praktykuje w zakresie badania refrakcji i zaopatrzenie w pomoce wzrokowe, a także diagnozowanie i właściwe postępowanie w przypadku choroby oczu oraz rehabilitacji układu wzrokowego”
Ta definicja jest ogólną dla optometrii na świecie, a szczegółowy zakres czynności określany jest w poszczególnych krajach w zależności od sytuacji prawnej.
W Polsce zakres czynności jest zdefiniowany poprzez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Dziennik Ustaw z 2014 roku poz. 1145. Klasyfikacja zawodów i specjalności – 229501
Zgodnie z klasyfikacją grupę 2 stanowią specjaliści. Wymaga się od nich wykształcenia wyższego.

Zapraszamy na pełne badanie optometryczne do naszych gabinetów. .: Kielce :. .: Radom :. .: Starachowice :.

Badanie OCT Starachowice

Badanie wzroku Kielce, okulista Kielce, Radom, Starachowice